Arq. Fernando Sotera

Arqui (Tinta) 70x50cm

Arqui

Tinta - 70x50cm

Laberinto 1 (Tinta) 50x70cm

Laberinto 1

Tinta - 50x70cm

Laberinto 2 (Tinta) 70x50cm

Laberinto 2

Tinta - 70x50cm

Giro 1 (Tinta) 50x70cm

Giro 1

Tinta - 50x70cm

Giro 2 (Tinta) 50x70cm

Giro 2

Tinta - 50x70cm

Cuadrícula (Tinta) 35x50cm

Cuadrícula

Tinta - 35x50cm

Atardecer (Tinta) 50x35cm

Atardecer

Tinta - 50x35cm

Flecha (Tinta) 35x50cm

Flecha

Tinta - 35x50cm

Espiral (Tinta) 35x50cm

Espiral

Tinta - 35x50cm

Amanecer (Tinta) 35x50cm

Amanecer

Tinta - 35x50cm

Mujer (Tinta) 35x50cm

Mujer

Tinta - 35x50cm

Hombre (Tinta) 35x50cm

Hombre

Tinta - 35x50cm

Creación (Tinta) 35x50cm

Creación

Tinta - 35x50cm

Halo Sideral (Tinta) 50x70cm

Halo Sideral

Tinta - 50x70cm

Planta Iglesia (Tinta) 35x50cm

Planta Iglesia

Tinta - 35x50cm

Libertad 1 (Tinta) 50x35cm

Libertad 1

Tinta - 50x35cm

Libertad 2 (Tinta) 35x50cm

Libertad 2

Tinta - 35x50cm