Arq. Fernando Sotera

Dragón (Tinta) 70x50cm

Dragón

Tinta - 70x50cm

San Marcos (Tinta) 70x50cm

San Marcos

Tinta - 70x50cm

Venecia (Tinta) 70x50cm

Venecia

Tinta - 70x50cm

Amiens (Tinta) 50x70cm

Amiens

Tinta - 50x70cm

Notre Dame (Ghótico) (Tinta) 50x70cm

Notre Dame (Ghótico)

Tinta - 50x70cm

Notre Dame (Tinta) 50x70cm

Notre Dame

Tinta - 50x70cm

Diseño (Tinta) 70x50cm

Diseño

Tinta - 70x50cm

Escarabajos (Tinta) 50x70cm

Escarabajos

Tinta - 50x70cm

Aves (Tinta) 50x70cm

Aves

Tinta - 50x70cm

Anillado (Tinta) 35x50cm

Anillado

Tinta - 35x50cm

Unidos (Tinta) 35x50cm

Unidos

Tinta - 35x50cm

La Royale (Tinta) 35x50cm

La Royale

Tinta - 35x50cm

Cielo (Tinta) 35x50cm

Cielo

Tinta - 35x50cm

Chartres (Tinta) 70x50cm

Chartres

Tinta - 70x50cm

Burgos (Tinta) 50x70cm

Burgos

Tinta - 50x70cm

Vaquitas de San Antonio (Tinta) 50x70cm

Vaquitas de San Antonio

Tinta - 50x70cm

Milán (Tinta) 100x70cm

Milán

Tinta - 100x70cm

Detalle de Milán (Tinta) 100x70cm

Milán (Detalle)

Tinta - 100x70cm